Saker att tänka på om du vill bli rörläggare

En karriär som rörläggare kan vara både utmanande och givande. Som rörläggare får du möjlighet att arbeta med händerna, lösa problem och hjälpa människor. Om du funderar på att bli rörläggare finns det några saker du bör tänka på innan du tar steget.

Utbildning och fortbildning
Det första du behöver göra om du vill bli rörläggare och arbeta som rörmokare i stockholm är att slutföra en ackrediterad utbildning. I Sverige måste du ha en licens för att få arbeta som rörläggare. Licensieringsprocessen kräver vanligtvis att du slutför ett ackrediterat utbildningsprogram och att du klarar ett prov och sedan har du en utbildning och ett bevis att du är kunnig inom området rörläggeri.

Lärlingsprogram är ett sätt att få den utbildning som krävs för att bli licensierad rörläggare. Lärlingsprogrammen kombinerar utbildning på arbetsplatsen med klassrumsundervisning. Som lärling arbetar du under överinseende av en licensierad gesäll eller mästare. Vanligtvis pågår lärlingsprogrammen i ungefär tre till fyra år.

Ett annat sätt att få den utbildning som krävs för att bli licensierad är att fullfölja ett yrkesprogram vid en teknisk skola. Dessa program varar vanligtvis i tre år.

Fysisk styrka och uthållighet
VVS-arbete innebär att man måste lyfta tunga rör, använda verktyg och utrustning och arbeta i obekväma positioner. Det är därför viktigt att du har den fysiska styrka och uthållighet som krävs för att utföra arbetet. Om du tvivlar på din förmåga att fysiskt utföra de uppgifter som krävs av en rörläggare kan du överväga att välja en annan karriär.

Manuell fingerfärdighet
Förutom fysisk styrka är även manuell fingerfärdighet viktig för rörläggare. Rörläggare måste kunna använda sina händer för att gänga rör, löda skarvar och utföra andra känsliga uppgifter. Om du inte har en god finmotorik är det inte säkert att rörläggare är rätt yrke för dig.

Mekanisk lämplighet
Rörläggare måste kunna förstå komplexa mekaniska system. De måste veta hur dessa system fungerar för att kunna diagnostisera problem och utföra reparationer på ett effektivt sätt. Om du inte har en stark mekanisk förmåga är det inte säkert att rörläggare är något för dig.

Slutsats
För att bli rörläggare krävs det att man genomgår ett ackrediterat utbildningsprogram och sedan avlägger ett licensieringsprov i de flesta fall. Lärlingsprogram eller yrkesprogram på folkhögskolor eller tekniska skolor kan ge den utbildning som behövs för licensieringsexamen samt utbildning på arbetsplatsen. VVS kräver också fysisk styrka på grund av manuellt arbete samt fingerfärdighet när det gäller att använda verktyg. Slutligen måste rörläggare också ha mekanisk begåvning för att förstå komplexa rörsystem och kunna utföra reparationer vid behov. Alla dessa saker beaktas innan man fattar ett beslut om huruvida man är intresserad av att bli en certifierad yrkesmässig hantverkare eller inte.